mandag 14. mars 2011

Lovverk over holdbarhetsdato?

Når Arbeiderpartiet vil gi mer makt til Youngstorget, må vi forsvare den enkelte innbyggers rett til å bestemme over egen hverdag. Når Jan Bøhler vil gi mer makt til fagforeningene sentralt, må vi forsvare valgfriheten vi har kjempet gjennom over mange år. Det skal aldri være noen tvil om at Oslo Høyre står på enkeltmenneskets side.

Adecco-saken har avslørt arbeidsforhold ved sykehjem som bryter ved norsk lov, et lovbrudd som førte til at byrådsleder Stian Berger Røsland sa opp Oslo kommunes avtale med Adecco.

Det har altså en dramatisk effekt når en privat aktør bryter sin del av kontrakten. Slik er det ikke alltid når det er det offentlige som står for lovbrudd.


Sykepleierforeningen benytter denne anledning til å si at helse- og omssorgssektoren ikke egner seg for profittbasert drift. Med den logikken må Sykepleierforeningen også gå inn for å nedlegge blant annet Helse Bergen som i løpet av 22 uker hadde 4400 brudd på arbeidsmiljøloven. Sykepleierforeningen må også gå inn for å legge ned sannsynligvis alle helseforetakene, en rekke kommuner og kanskje staten selv. Jeg skulle ønske Sykepleierforbundet kunne ta en titt over grensen, til sin søsterorganisasjon Vårdforbundet. De har bistått sine medlemmer i å stifte egne foretak i nærmere ti år. For dem er det en naturlig del av det å være en arbeidstakerorganisasjon: dersom noen sykepleiere har en ide om å utvikle spesielle tjenester eller ideer til hvordan man kan drifte sykepleiertjenester på en bedre måte enn sin nåværende arbeidsgiver, ja så hjelper Vårdforbundet dem med det praktiske som skal til for å bli sin egen arbeidsgiver. Slik blir det et større utvalg av sykepleiertjenester som kommer brukerne til gode, det blir større konkurranse om sykepleiernes arbeidskraft, noe som kan gjenspeiles i lønn, og kanskje kan man spare noen skattekroner på å ta alle gode krefter i bruk også.

Brudd på arbeidsmiljøloven forekommer hyppig. Så hyppig at vi kanskje bør ta en titt på loven og se om den er egnet til å regulere vårt moderne arbeidsliv. For mange arbeidstakere er fritid vel så viktig som lønn. Mange ønsker å arbeide ekstra i perioder, for så å kunne ta lengre fri. Vi vil ha et døgnåpent samfunn. Det er slutt på formynderiet fra sosialdemokratiets glansdager da butikkene måtte stenge kl 17 og holde stengt hele helgen. Høyre vil utvide valgfriheten og mangfoldet, da må også valgfriheten i arbeidslivet bli større.

Vi er stort sett i stand til å ta våre egne valg. Arbeidstakere må få større frihet til selv å velge hvordan arbeidshverdagen skal arte seg. Arbeidsmiljøloven bør bli romsligere og ta hensyn til den store variasjonen i behov hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det vi vet helt sikkert, er at arbeidstaker og arbeidsgiver lokalt vet langt bedre enn politikere på Stortinget og fagforeningsansatte på Youngstorget hvilke betingelser som fungerer best for dem. Arbeidsmiljøloven skal være et rammeverk som sikrer gode arbeidsforhold, ikke en tvangstrøye som begrenser arbeidstakernes muligheter.

Det burde heller ikke være helt irrelevant at beboerne ved Ammerudlunden sykehjem er noen av byens aller mest fornøyde.