onsdag 3. oktober 2012

Støre om åpenhetskulturen etter Anne Grete Strøm Erichsen

I Politisk Kvarter i NRK i dag sa Jonas Gahr Støre nokså ordrett; Anne Grete Strøm-Erichsen har stått for en brutal åpenhetskultur i sin tid som helseminister. Støre har nok vært en del borte i sin forrige kapasitet som utenriksminister. Forståelig nok. Men for oss som har engasjert oss i Stortinget på bakgrunn av en del varsler og bekymringsmeldinger, har Strøm-Erichsen ikke stått for noen vilje til å gå inn i og seriøst behandle slike varsler.

Til Stortinget er det hele veien gitt beroligende meldinger om at fusjonsprosessene gikk etter planen, bortsett fra litt støy, som man alltid må regne med i forbindelse med omorganiseringer.

Da jeg spurte den daværende helseminister om juks med ventelistene den 9. februar i år, svarte hun at "det var en virkelighet hun ikke kjente seg igjen i." Hun var ikke interessert i undersøke forholdet. Hun sa seg ikke interessert i å spørre meg hvilke kilder jeg hadde. Først da pressen avslørte jukset i store oppslag tre uker senere, kom det fart i sakene. Det er undersøkelser i ettertid, av det som ble avdekket, og som ble bestridt av statsråden, som nå har fått rapportene på bordet, bl.a. den som kom om Helse Sør Øst i dag.

Det er selvfølgelig et poeng at opplsyninger gitt fra Stortingets talerstol ikke vektlegges før de bekreftes i forsideoppslag. Men å fremstille Støres forgjenger som proaktiv og interessert, enn si representant "for en ubarmhjertig åpenhetskultur" ,er direkte villedende.

Støre kan få seg store overraskelser hvis han ukritisk overtar sin forgjengers bortforklaringsretorikk. Samtidig skal det bli interessant å følge Støres videre utvikling som innenrikspolitiker, hvor hans versjoner i større grad vil bli holdt opp mot virkeligheten, slik den oppleves her i landet.