tirsdag 29. november 2011

Utidig innblanding

Politikere bør ikke melde seg som meddommere i media.

Av Michael Tetzschner, Oslo Høyres leder

I forbindelse med de rettspsykiatriske sakkyndiges rapport til tingretten finner justiskomiteens leder Per Sandberg igjen at tiden er inne til å blande seg i rettens arbeid. Denne gang ved å rykke ut å kreve nye sakkyndige, til erstatning for dem hvis konklusjoner han ikke liker.

Slik innblanding har skjedd før. Per Sandberg har ennå ikke lært det alle på videregående skole burde vite: at domstolene i Norge er en uavhengig statsmakt. Det vil si at Stortinget ikke skal gripe inn i saker som er for domstolene. Det er derfor domstolene er uavhengige. Arbeidsdelingen er at Stortinget gir lover, domstolene dømmer etter dem. Hvis et medlem av den lovgivende forsamling mener at en dom ikke gir et tilfredsstillende resultat, må loven forandres.

Saken går i tingretten og vil helt sikkert bli anket. Da vil lagmannsretten vurdere ankegrunnene og ved fortsatt usikkerhet innhente flere sakkyndige. Men domstolen(e) må få arbeide i fred uten av politikerene påtar seg å være meddommere i media underveis.

Hvis politikerne ikke respekterer arbeidsdelingen mellom den lovgivende og dømmende statsmakt, kan domstolene bli politiske, og ikke juridiske. Da øker risikoen for vilkårlighet og brudd på rettssikkerhetsgarantiene. At utspillet er politisk, fremtrer med all tydelighet, når det åpenbart ikke er på vegne av komiteen, men med bakgrunn i Fremskrittspartiets spesielle situasjon han uttaler seg.

Justiskomiteens leder har altså av eget tiltak – uten bakgrunn i de 13 samtalene psykiaterne har hatt med Breivik – og vel antagelig også uten å ha lest rapporten på 230 sider - satt konklusjonen til side.

Og hva mer er – han blander seg i bevisførselen for retten. Sakkyndiges erklæring er en del av bevisførselen for retten, og det må derfor anses som et forsøk på å påvirke retten til å se bort fra rapporten som er hensikten med utspillet fra Sandberg. Det er retten som skal ta stilling til hvordan den vurderer bevisene i saken, ikke Sandberg eller Fremskrittspartiet.

Sandberg har nå i kraft av sin posisjon som justiskomiteens leder etablert en tap/tap situasjon i samspillet mellom Stortinget og domstolene. Det verste ville være om et politisk motiverte utspill påvirket retten til å se bort fra erklæringen. Nesten like ille er det at justiskomiteens leder gjennom sine impulsive utspill sår tvil om domstolens avgjørelse når den en gang foreligger.

Forklaringer kan sikkert søkes i Sandbergs personlige ønske om å rette opp sin fatale opptreden fra forrige uke. Men i så fall er det en tidligere tabbe som forsøkes oppveid med en ny.

I intervju med TV2 uttaler Sandberg at Stortinget må forandre forvaringsbestemmelsene for å sikre at Breivik aldri kommer ut. Jeg tror personlig aldri Breivik kommer ut før han er aldersomssvekket. Poenget er igjen at Sandberg ikke ser ut til å være klar over tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97. Nye og skjerpede forvaringsbestemmelser vil ikke kunne brukes på forhold som allerede er inntruffet.

Siv har tidligere i høst endret partiets mannskap i komiteene på Stortinget, for å få mer driftssikre talsmenn på ulike sektorer. Hun burde overveie å sluttføre det arbeidet.

8 kommentarer:

 1. Veldig godt innlegg. Det slår meg at alle disse gangene hvor jeg selv rister på hodet over utspillene til Sandberg, sitter det åpenbart mange med enda bedre innsikt i sak eller regler, som nok rister enda litt mer enn meg.

  SvarSlett
 2. Takk Michael. Det er så elementært at man undres at ikke Sandberg klarer å tenke de klare tankene. Men som vanlig så tenekr vel Frp bare på å skaffe kjappe velgere. Jeg undres også over hareide som går langt i sin innblanding han også. Sist i Politisk Kvarter i dag

  SvarSlett
 3. Et godt innlegg.
  Jeg er verken er jurist eller politiker, men min første innskytelse når jeg hørte Sandberg, og dels Hareide, i går var at dette burde stortingspolitikerne ikke kommentere. Som du skriver, burde maktfordelingsprinsippet være velkjent for alle med videregående skole i ryggsekken.

  Et helt annet moment er at det nesten bestandig er lønnsomt å ta tiden til hjelp når man er påvirket av sterke følelser. Jeg tror mange ville gjort seg selv en tjeneste dersom de brukte litt tid på å fordøye psykiaternes konklusjon og sette seg inn i konsekvensene før de gikk ut med stor tyngde i media.

  Her har altså to erfarne psykiatere undersøkt en person i en lengre periode. De har hatt direkte tilgang til vedkommende selv, gjennom samtaler og tester, de har sett over hundre timer med politiavhør og de har hatt tilgang til hans familie. De gjør en omfattende analyse og redegjør for sine funn og sine konklusjoner i en rapport på over to hundre sider.

  - Sandberg, som aldri har møtt vedkommende, aldri har sett eller hørt materialet psykiaterne har hatt å jobbe med, som formodentlig ikke har utdannelse i psykiatri og som mest sannsynlig heller ikke hadde lest psykiaternes rapport på tidspunktet for uttalelsene, mener seg kompetent til å sette hele deres arbeid og konklusjoner til side. Sandberg gir ikke utrykk for overraskelse eller usikkerhet, slik de fleste andre av oss gav utrykk for. Han gir utrykk for skråsikkerhet. Det er en slik type skråsikkerhet, med utgangspunkt i inkompetanse, som i ytterste konsekvens fører til de virkelig store feilgrepene.

  AUFs leder Eskil Pedersens reaksjon fremstod i går som en forbilledlig motvekt. "Det er åpenbart at jeg mener mye om dette." sa han, før han fortsatte med å forklare at tiden ikke var moden for at han skulle dele sine tanker om psykiatrirapporten med offentligheten.

  SvarSlett
 4. Meget bra innlegg. men tar jeg feil når jeg antar at maktfordelingslæren allerede er på grunnskolenivå

  SvarSlett
 5. Kjempebra!!!
  Her dreier det seg om massiv "ukunnskap" om rettsystemet og ikke minst fra de politikere som mener og synes så mye basert på egne følelser, velgeroppslutning og hva de tror er folkeopinionen..
  Synes også media burde hatt grundig refs for sine perspektiver i deler av saken.

  Forhåpentligvis vil dette gi "folk-flest" mer opplysning om psykiatrien og rettsystemene i fremtiden..

  SvarSlett
 6. Saken er ikke kommet for domstolene og retten har ikke begynt sitt arbeid. Siktelse er ikke utarbeidet. Sandberg mener, som flere, at det trengs en bredere vurdering enn den som foreligger.

  SvarSlett
 7. Ord i rett tid. Viktig at det kommer fra en politiker som muligens skal regjere Norge i samarbeid med FRP. Kunne det ikke bli opprettet en voksenopplæringskomite som hjalp til med elementær skolering av Sandberg, Hareide og flere politikere om maktfordelingsprinsippet som også jeg trodde gjaldt her på berget. Det må gjøres raskt før disse politikerne intar taburettene.
  Jeg melder meg gjerne frivillig til å bidra i voksenopplæringen.

  SvarSlett