mandag 30. november 2009

FORSVARET TAR SEG FRIHETER

Forsvarets kampanje for å vekke 60 000 17-åringers interesse avslører at de mangler enten kunnskap eller respekt for disse 17-åringers rett til personvern. I verste fall begge deler.

Det kan også se ut som om Forsvaret ikke følger med i samfunnsdebatten. Senest i sommer ble firmaet Eniro tvunget til å snu sin praksis med å legge ut fødselsdato sammen med adresse og telefonnummer ved søk i telefonkatalogen.no. Eniro gjorde som Forsvaret gjør nå, og legger ut personopplysninger uten at det har blitt bedt om samtykke. Til alt overmål har Forsvaret i tillegg opprettet fiktive profiler på hver og enkelt. Selvsagt uten å spørre om lov. Hadde forsvarssjefen satt pris på at noen, uten at han selv fikk vite det, la ut personopplysninger om ham og opprettet en fiktiv profil på nettet?

Av alle, bør offentlige etater utvise omhu når de håndterer personopplysninger. Til tross for at de er fri for kommersielle hensyn, er det åpenbart at de har latt seg rive med og unnlatt å stille kontrollspørsmål under utarbeidelsen av denne kampanjen.

Brukernes unge alder taler for at de snarere enn å bli utsatt for Forsvarets behov for oppmerksomhet, burde bli vernet i større grad enn andre. Ikke alle grupper vil umiddelbart forstå følgene av å eksponere seg på internett. Barn og unge er spesielt utsatt for krenkelser på nettet, og de står i fare for å utsette andre for krenkelser. Opplæring og bevisstgjøring er avgjørende for å utvikle respekt for hverandre og for personvernet i senere generasjoner. Nå ser det ut som behovet for opplæring og bevisstgjøring også er til stede i Forsvaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar