fredag 27. november 2009

SYK GJØKUNGE

Natten til fredag 27.11 fastla Stortinget rammene for 2010-budsjettet. Biodieselavstemningen var den som tiltrakk seg størst oppmerksomhet. Om den ikke var en viktig del av budsjettet, ble det en sak som Stoltenberg ikke kunne tape uten å miste ansikt. Vurdert som en budsjettsak, var den imidlertid ubetydelig.

Statsministeren forteller oss stadig at vi skal bruke stoore penger på stoore oppgaver. Likevel ser det ut til at det er vanskelig å få en åpen og fordomsfri debatt om det politiske system kan leve med at statens regelbundne utgifter stiger til himmels uten å reagere med annet enn symbolske tiltak.

Sykelønnsutviklingen er helt ute av kontroll. I år vil sykefraværet koste staten nesten 37 milliarder kroner, en vekst på over 16 prosent fra i fjor. Det bør bekymre både venstresiden som vil bruke mer penger på nye ting, men også høyresiden som i større grad vil investere eller innkreve lavere skatter og avgifter.

I realiteten lever sykelønnsordningen, som av noen oppfattes som en rett på linje med ytringsfriheten, sitt selvstendige liv uten noen form for politisk innblanding. Ordningen prioriterer seg selv, fordi det er den enkeltes adferd og til slutt summen av alles adferd som blåser opp kostnadene og fortrenger andre formål. Som en gjøkunge som sparker de andre ut av redet.

I forbifarten må vi også avlive en del tapre forsøk på å forklare utgiftseksplosjonen: Stigningen kan ikke forklares med at vi har så høy sysselsetting, som innebærer at vi har med oss grupper som man kunne forvente har et høyere sykefravær. Sykefraværet er skyhøyt også når det korrigeres for demografi. Og det er en myte at det alminnelige arbeidsliv omfatter helsesvake eller arbeidstagergrupper som i andre land er utenfor. Situasjonen er heller motsatt: Gjennom trygdesystemet er disse gruppene allerede kommet på overføringsinntekter fra det offentlige utenom sykelønn.

Selskaper som arbeider med samme arbeidsoppgaver og samme type ansatte i de nordiske land, har erfaring for at sykefraværet er dobbelt så høyt i Norge. Ingen har påvist forskjeller i folkehelsen mellom de nordiske land.

Den vanlige inngangsbilletten til sykelønnsdebatten er å slå fast prinsippet om at vi har ”rett” til å være syk uten at det skal koste noe. La oss se nærmere på dette argumentet. En hver rett i velferdsstaten til å få noe gratis korresponderer med en plikt for andre til å betale hva det koster. Sykelønnen betales i virkeligheten av oss alle. Og siden den ytelsen er skattefinansiert er det de som tjener mer som betaler mer for andres fravær. Samtidig er gratisprinsippet ikke absolutt. De som tjener mer enn 437 000 får ikke dekket inntektstapet over dette.

Gratisprinsippet er i virkeligheten et prinsipp om at noen andre – for eksempel naboen eller kollegaen betaler. Når flere ikke protesterer mot dette, kan det også være fordi vi har fått et snev av den hollandske syke. I så fall er det våre barn som skal betale regningen senere, i form av lavere velstand enn de ellers kunne hatt.

Bortsett fra hensynet til fremtidige generasjoners velferd, kunne man kanskje levd med sykelønnsordningen ut fra en forestilling om at det over tid var et nullsumspill. At vi alle over tid nyter godt av noe vi selv har betalt for.

Denne forestillingen er livskraftig fordi man ser bort fra andre skadevirkninger enn de som fremkommer av offentlige budsjetter. For det første er det vanlig å se bort fra kostnadene for at den perioden på 16 dager som ikke betales av staten, men av arbeidsgiverne. Men i tillegg til dette kontantutlegget påføres arbeidslivet et produksjonstap som er enda større. Verdier blir ikke skapt når folk uteblir fra jobben. Svakere lønnsomhet for bedriftene gir i sin tur færre skattekroner til staten.

I den grad vikarer eller kolleger overtar, blir produksjonen mindre effektiv. Kostnadene pr. produsert enhet går opp. Og som kunder må vi alle betale mer for varene og tjenestene. I den grad de skal selges til utlandet, får vi et nytt påslag i kostnadsnivået som er helt unødvendig og høyere enn våre naboland. I ytterste konsekvens nedlegges arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor.

Mange utgifter staten tar på seg, går med til å forbedre rammevilkårene for produksjon. Bedre skoler, veier og kommunikasjoner bidrar. Men verdens ”beste” sykelønnsordning som fører til verdens høyeste sykefravær er et bidrag til det motsatte. Milliardene fører til fravær, produksjonstap, og lavere skatteinntekter enn de vi ellers kunne hatt. Negativ avkastning er alltid feilbruk av ressurser.

Professor Knut Røed ved Frisch-senteret, som selv har en fortid som politiker for Arbeiderpartiet, har forsket på sammenheng mellom sykelønnsordningens ytelser og fravær. Hans konklusjon er klar: For hver prosent egenandel, vil uttaket falle like mye. Vi mangler ikke innsikt i hvilke tiltak som virker for å få kontroll over kostnadene. Vi mangler mot.

7 kommentarer:

 1. Det er vell sjelden at man så til de grader står overfor en sak som er et politisk problem og ikke et teknisk, som når det gjelder sykelønn.

  SvarSlett
 2. Bare et lite spørsmål.... Hvor vesentlig rolle mener du svineinfluensaen har spilt i den 16%-økningen i sykefravær?

  SvarSlett
 3. Rett til å være syk uten at det skal koste noe, 100% lønn gir gevinst i å være syk. De fleste har en transportkostnad til og fra jobb. Når man går hjemme tjener man på det!

  SvarSlett
 4. Jeg har fortsatt ikke sett en eneste undrsøke som konkluderer med at kortidsfraværet er problemet. Det er stort sett langtidsfraværet som øker, og det får man ikke ned ved å innføre karentsdager e.l. Foreslå et tiltak som vil virke der problemet er.

  SvarSlett
 5. Flott artikkel. Forskningen til Knut Røed er helt i tråd med internasjonal forskning på området.

  Jeg vil også legge til at når man tjener på å være syk, skaper man insentiver som undergraver den enkeltes moral. På samme måte som det er forkastelig at to venner av meg, som nylig har fått barn, bor hver for seg fordi de tjener så mye på det, skaper det perverterte insentiver.

  Insentiver virker. La de i hvertfall virke rett vei.

  SvarSlett
 6. Siw: Du har rett i at det i hovedsak er langtidsfraværet som er problemet, men det må jo gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Å foreslå løsninger på ett problem utelukker ikke å komme med løsninger på et annet.

  Når det gjelder karensdager så har de fleste/alle råd til å bli trukket for en dag/første sykefraværsdag. Korttidsfravær er også et problem, uansett hvordan man ser på det. Hvis man bare ser på hva fyllesykefravæ koster arbeidslivet, så er det enormt. Ifølge en rapport fra Rokkansenteret i Bergen regner de med 1,2 -1,3 millioner tapte arbeidsdager i året, som arbeidsgiver betaler for.

  Langtidsfraværet krevet helt andre løsninger, ikke minst fordomsfrie holdninger i debatten. På lik linje med at det er helt feil å stemple sykemeldte/sykefravær som arbeidsuvilje, så er det helt feil å anta at de som ønsker en debatt nettopp gjør det når man forsøker å adressere problemet.

  SvarSlett
 7. Klart at sykefraværet må ned i Norge, men det er også andre områder man kan gripe fatt i, som f.eks. meget luksøriøse lønns og frynseordninger for norske politikere. Hva med å skraplegge norske stortingspolikeres meget gode pensjonsordninger, som vanlige mennesker kun kan drømme om? Og hva med å forlange at politikere også må nøye seg med kun 5 ferieuker per år?

  Er vel sikkert litt å spare der tenker jeg.

  SvarSlett