onsdag 16. desember 2009

WHAT, ME WORRY?

Det teknologiske generasjonsskiftet krever modernisering av personvernet.

Noe av årsaken til at personvernhensyn ikke vektlegges i særlig grad, blant annet i Arbeiderpartiet, kan være at personvernopplysningene hver for seg ikke får alarmklokkene til å ringe. Hvorfor ikke dele bildene fra naboens sommerfest på Facebook? Hva er problemet med at skattelistene legges ut på nettet? Det er først når man tar omfanget av offentliggjorte personopplysninger inn over seg, at mange blir bekymret. De blir ikke mindre bekymret av tanken på at dette er informasjon som sannsynligvis vil være offentliggjort for all fremtid.Mange snusfornuftige hensyn bak den enkelte registrering utgjør små, men mange skritt i gal retning.I tillegg til informasjonsmengden og lagringskapasiteten, gjør søkemulighetene som kombinerer disse registrerte personopplysningene at privatlivet vårt havner under stort press. Uansett om vi offentliggjør disse opplysningene frivillig eller ei, muliggjør koblingen av opplysningene en grad av overvåking som kanskje ikke alle ønsker eller er klar over.

Mange snusfornuftige hensyn bak den enkelte registrering utgjør små, men mange skritt i gal retning. Registrering av personopplysninger er meget praktisk for administrative og forretningsmessige formål. Samtidig må vi erkjenne at summen av registreringer til slutt svekker personvernet og dermed den individuelle frihetsopplevelse for svært mange mennesker.

Etablert regelverk må harmoniseres for å ikke komme i veien for et mer effektivt personvern.


Den teknologiske utvikling lar seg ikke stanse, men kan bringes under sivilisatorisk kontroll. Første forsvarslinje er å bevisstgjøre publikum. Annen linje er å moderere sektorinteressenes ønske om å registrere, og den tredje er å forbedre informasjonssikkerheten rundt de opplysninger som ut fra et samfunnsmessig nyttehensyn må tillates lagret.

Det finnes ikke internettpoliti. Det betyr blant annet at krenkende personopplysninger kan legges ut av hvem som helst, når som helst, uten at man får anledning til å forsvare seg. Dette gjør det tvingende nødvendig med en hjelpelinje for personer som har fått påstander om seg offentliggjort på internett, der de gis anledning til å få slettet disse og dermed få litt mer kontroll over sine egne personopplysninger.

En spesiell oppmerksomhet må gis grupper som ikke umiddelbart forstår følgene av å eksponere seg på internett. Barn og unge er spesielt utsatt for krenkelser på internett, og de står i fare for å utsette andre for krenkelser. Opplæring og bevisstgjøring er avgjørende for å utvikle respekt for hverandre og for personvernet i senere generasjoner.

Etablert regelverk må harmoniseres for å ikke komme i veien for et mer effektivt personvern. Eksempelvis kan en hvilkensomhelst person uten dokumentert, saklig interesse kreve utlevert klasseoversikter fra skolen. I den grad disse inneholder mer enn navn, for eksempel adresser, fødselsdato, personnummer og evt. bilde, skal hele dokumentet utleveres. Dette er neppe alle lærere, elever og foreldre klar over.

Lovverket som forsvarer personvernet er rimelig klart. Hittil har det imidlertid ikke vært like klart hvem som skal sørge for at bestemmelsene etterleves. Først må flere se at et svekket personvern skader oss alle.

1 kommentar:

  1. Off topic, men: STORE BOKSTAVER (SOM DU HAR I OVERSKRIFTEN) virker ofte forstyrrende på nett.

    Jeg ser det fungerer fint her inne på bloggen, men det ser stygt ut på blogg-lista mi. Kanskje du bruke større skrift på overskriften, i steden for store bokstaver ?

    Vedr. personvern håper jeg dere vil stemme nei til forslaget om ny helseregisterlov.

    SvarSlett