torsdag 14. januar 2010

Antidemokratiske toner fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

- Det er flaut at Stortinget og regjeringen består av nesten bare hvite personer, mener det nye likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstavik. Ørstavik sier til Radio Norge at det kan bli aktuelt med ulik vekting av stemmer for å få flere med minoritetsbakgrunn på Stortinget. - Jeg ser ikke bort i fra at vekting, kvotering, pisk og gulrot er virkemidler for å skape mangfold. Men først og fremst må jo folk ta et aktivt valg og ønske dette. Og det tror jeg det norske folk ønsker i dag. Jeg tror de ønsker å se at de vi velger til å styre landet vårt skal speile den norske befolkningen som er i dag, sa Ørstavik - som altså ønsker å ta i bruk ulik vekting av stemmer - til Radio Norge.


Ombudet for likestilling foreslår altså skjevfordeling.


Det er grunn til å stille flere spørsmål ved Ørstaviks utspill og ikke minst hennes rolle i samfunnsdebatten. For det første vil jeg minne om at stortingsrepresentantene ikke blir utpekt og tildelt sine roller av regjeringen, slik tilfellet er med Ørstavik. Stortingsrepresentantene er folkevalgte. Dersom folk ikke ville ha hatt dagens representanter på Stortinget, slik Ørstavik påstår, ville de formodentlig ha stemt annerledes ved stortingsvalget i fjor.

Så til ulik vekting av stemmer. Siden det norske folk åpenbart ikke deler Ørstavik oppfatning av hvordan Stortinget bør sammensettes, foreslår hun kvotering for at landets nasjonalforsamling skal se ut slik hun mener er best. Ombudet for likestilling foreslår altså skjevfordeling. Dersom Ørstavik hadde vært opptatt av likestilling i ordets sanne betydning, hadde hun kanskje tatt en titt på valgordningen, en ordning som sørger for at vi i dag har en rødgrønn regjering til tross for at de rødgrønne partiene fikk 50 000 færre stemmer enn de borgerlige partiene.

Sunniva Ørstavik er i sin fulle rett til å mene nøyktig hva hun vil. Jeg er imidlertid usikker på om hennes synsing skal finansieres over skatteseddelen. Dersom hun ønsker å fremme sine politiske synspunkter, kan hun melde seg inn i et politisk parti. Jeg antar at det ikke ville blitt Høyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar